10/25/2012

၈၈မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႔ ပြင္႔လင္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပြဲ(ရုပ္/သံ)

အပိုင္း(၁)
 
 
 အပိုင္း(၂)
 
source by :http://www.youtube.com/user/irrawaddynews

0 ေယာက္ရဲ႕ထင္ျမင္ခ်က္: